Privacy & Cookiebeleid


Stokerij Vismans (www.stokerijvismans.nl), gevestigd te Haarlem, KVK 72465034

Stokerij Vismans bedankt u voor het bezoeken van de website van Stokerij Vismans (hierna ‘Website’ genoemd) en voor uw interesse in de stokerij en de daardoor geleverde producten en diensten. Stokerij Vismans vindt het belangrijk uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens het bezoek aan de website en contactmomenten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd natuurlijk persoon of identificeerbaar natuurlijk persoon (‘gegevenssubject’); een identificeerbaar natuurlijk persoon is een persoon die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiekenmerk of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Het betreft hier informatie zoals uw echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet aan uw echte identiteit kan worden gekoppeld, zoals favoriete websites of aantal bezoekers van een website, wordt niet beschouwd als persoonsgegevens.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van de computer van de gebruiker van de website zet op het moment dat de diegene de website bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene bezoeker van de andere te onderscheiden.

Type cookies

Strikt noodzakelijk – Deze cookies zijn essentieel om de website en functies ervan te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar de bezoeker om vraagt niet worden geleverd, gebaseerd op Art. 6 (1) f) GDPR.

Prestaties – Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker kan identificeren. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt samengevoegd en blijft daardoor anoniem. De informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

Functionaliteit – Met deze cookies kan de website gemaakte keuzes onthouden en zo verbeterde, meer persoonlijke functies bieden. Informatie die deze cookies verzamelen, kan anoniem worden gemaakt en de cookies kunnen uw surfgedrag op andere websites niet volgen.

Targeting of reclame – Deze cookies worden gebruikt om uw advertenties te laten zien die zijn afgestemd op de interesses van de bezoeker. Momenteel maakt Stokerij Vismans geen gebruik van advertenties van derde partijen en worden er ook geen targeting cookies geplaatst.

Waarvoor gebruikt Stokerij Vismans cookies?

Stokerij Vismans is een bedrijf welke alcoholhoudende producten produceert. Volgens de Drank- en Horecawet dient de website van Stokerij Vismans te valideren of de leeftijd van een bezoeker minstens de wettelijke leeftijd voor het aanschaffen van alcohol heeft bereikt. Indien de bezoeker de leeftijdscontrole positief doorkomt wordt er één cookie geplaatst, onder de naam age_gate om verdere navigatie over de website mogelijk te maken.

Daarnaast worden er drie cookies gezet op het moment dat het cookiebeleid wordt geaccepteerd door middel van “Accepteer” te klikken op de getoonde cookiemelding. Deze drie cookies zijn te vinden onder de namen cookielawinfo-checkbox-necessary, cookielawinfo-checkbox-non-necessary en viewed_cookie_policy.

Sommige pagina’s van de websites zijn cookies geplaatst die niet zijn gerelateerd aan Stokerij Vismans. Wanneer u een pagina bezoekt met ingesloten inhoud van bijvoorbeeld Google Maps (op Proeven?) kunnen deze dienstverleners hun eigen cookies in uw webbrowser plaatsen. Stokerij Vismans beheert het gebruik van deze cookies niet en heeft hier geen toegang toe vanwege de manier waarop cookies werken. Alleen de partij die het cookie oorspronkelijk heeft geplaatst, heeft toegang tot dat cookie. Ga naar de website van de derde partij voor meer informatie over deze cookies.

De website maakt geen individueel profiel op van de bezoeker op basis van het gebruik van de website en van eerder of later gebruikte websites.

Privacy

De bezoeker van de website kan de website gebruiken zonder persoonlijke gegevens af te geven. De website slaat enkel bij de start van het gebruik van de website een cookie op met de leeftijd van de bezoeker, op het systeem van de bezoeker . Stokerij Vismans heeft geen inzicht in de waarde van de cookies.

Indien de bezoeker van de website contact wenst op te nemen met Stokerij Vismans dient de bezoeker naam en e-mailadres door te geven. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om vragen of opmerkingen te beantwoorden en niet voor verdere marketingdoeleinden.

Stokerij Vismans zal de persoonsgegevens van de bezoeker niet delen, verkopen, doorgeven of op enige andere wijze verspreiden aan derden, tenzij dit door de wet of voor het doel van de overeenkomst is vereist, of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Afgezien van het recht om van de bezoeker om eigen persoonsgegevens te verkrijgen, heeft de bezoeker de volgende rechten:

  • Het opvragen van welke persoonsgegevens worden opgeslagen.
  • De bezoeker kan het verzoek indienen dat Stokerij Vismans de persoonsgegevens corrigeert, verdwijdert of blokkeert, op voorwaarde dat deze acties wettelijk zijn toegestaan en voldoen aan bestaande contractuele voorwaarden.
  • De bezoeker kan een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie. Klik hier om de voor de juiste bevoegde instantie voor gegevensbescherming te vinden.

Alcoholcode

Stokerij Vismans produceert en verkoopt alcoholhoudende dranken, desalniettemin bevordert Stokerij Vismans verantwoorde alcoholconsumptie.

Stokerij Vismans zal zich te allen tijde actief inzetten om de alcoholcode na te leven. Mochten hier vragen of opmerkingen over zijn, neem contact op met info@stokerijvismans.nl.

Verdere informatie

Stokerij Vismans houdt het privacy en cookiebeleid in de gaten en voert wijzigingen door wanneer dit nodig is. De laatste versie zal altijd op deze pagina gepubliceerd worden en nagetrokken kunnen worden.

Als u na het lezen van het privacy- en cookiebeleid nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de Stokerij via het contactformulier

De meest recente versie van het privacy- en cookiebeleid is geschreven op 17 maart 2020.